Argumenten tegen de brug

DE BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN TEGEN DE DOLHUYSBRUG OP EEN RIJTJE:

  1. De Haarlemse Bolwerken vormen een restant van de 17e eeuwse versterkte stad Haarlem. Landschapsarchitect Jan David Zocher heeft in 1821 de Haarlemse Bolwerken omgevormd tot het eerste stadspark van Nederland. Zowel de Bolwerken als de stadsparken zijn beschermd stadsgezicht. Door de aanleg van een nieuwe brug, op 100 meter van de bestaande Kennemerbrug, wordt de hoofdvorm van de Bolwerken verstoord. De fietsroute betekent ook een doorsnijding van het padenstelsel van het stadspark.
  2. Volgens het meest recente plan uit 2013 moeten er voor de aanleg van het fietspad 11 bomen gekapt worden, waarvan 5 monumentale bomen.
  3. Voorstanders van de Dolhuysbrug zeggen dat de route veiliger is. Dat is niet waar. De route wordt juist onveiliger. De smalle Kennemerstraat wordt een fietsstraat waar zowel fietsers (en dat zijn er zo’n 1.000 per uur in de spits) in twee richtingen doorheen mogen als auto’s. Dit past niet en gaat tot gevaarlijke situaties leiden. Ook zijn er op de route een paar onoverzichtelijke kruisingen van fiets- en autoverkeer (zoals de kruising met de Schotersingel), dan wel fietsverkeer en voetgangers (het recreatieve gebied rondom museum Het Dolhuys).
  4. De ‘kruising’ van de Kennemerstraat en de Frans Halsstraat wordt een enorm knelpunt wanneer het fietsverkeer vanaf de Dolhuysbrug richting Haarlem-Noord de huidige route van Noord naar het station kruist. Er is daar bovendien geen ruimte voor een tweerichtingsfietspad. Hiervoor zijn namelijk vastgestelde veiligheidsnormen.
  5. Daar komt bij dat het fietsverkeer dat vanaf de Dolhuysbrug richting Noord moet de Schoterweg ergens moet kruisen om aan de rechterkant van de rijbaan te komen. Dit betekent nog een extra kruispunt voor de fietsers met auto’s/bussen.
  6. Ook zeggen voorstanders van de Dolhuysbrug dat de fietsdrukte achter het station minder wordt. Ook dit is niet waar. De fietsknelpunten achter het station worden met de komst van de brug niet opgelost, maar enkel verplaatst. Het is in de spits inderdaad druk met fietsers rondom het station, maar daar gaat een brug geen verandering in brengen.
  7. Voor veel Haarlemmers zijn de Bolwerken een groene oase om rust en ontspanning te vinden. Een metersbreed tweerichtingsfietspad waar dagelijks duizenden fietsers en (mogelijk honderden scooters) gebruik van gaan maken, zal de recreatieve waarde van het gebied rondom museum Het Dolhuys ernstig aantasten. En dat terwijl we al zo weinig groen hebben in Haarlem.
  8. Een veel gehoorde motivatie van mensen om voor de brug te zijn, is: 'Dan zijn we veel sneller van Haarlem-Noord in de binnenstad'. Om precies te zijn is de route dwars door de Bolwerken 130 meter korter. Dat komt neer op 15 tot 20 seconden. Is dat 2,2 miljoen euro waard?
  9. Daarmee komen we bij het laatste belangrijke tegenargument: alleen al voor de aanleg van de Dolhuysbrug is ten minste 2,2 miljoen euro nodig. Extra zorgelijk is dat bij (bijna) alle infraprojecten van de overheid sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de begroting. Het is dus maar zeer de vraag of het bij die 2,2 miljoen euro blijft.

DE DOLHUYSBRUG KOST MILJOENEN, VERNIETIGT MONUMENTAAL GROEN EN LOST NIETS OP!