EEN BRUG TE VER HAARLEM

Behoud de Bolwerken, zeg nee tegen de Dolhuysbrug


Actiegroep ‘Een brug te ver Haarlem’ wil voorkomen dat het fietspad De Rode Loper dwars door de mooie Haarlemse Bolwerken wordt getrokken. De Bolwerken zijn een monumentaal stadsgezicht en een plek waar veel Haarlemmers hun rust vinden. Kortom: een unieke plek in Haarlem met een grote historische waarde. Dit mag niet verloren gaan door de aanleg van een metersbreed fietspad en een fietsbrug. Daar komt bij dat de route door de Bolwerken niet veiliger is en de fietsdrukte achter station Haarlem niet oplost, maar wel ruim 2,2 miljoen euro gemeenschapsgeld gaat kosten. Als actiegroep zijn wij ook voor het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haarlem-Noord en -Zuid, maar dit mag niet ten koste gaan van de historische Bolwerken.


Dolhuysbrug definitief van de agenda

Het dossier Rode Loper waar de Dolhuysbrug onderdeel van is, stamt al uit 2000. Voor de aanleg van de brug was door de jaren heen steeds onvoldoende draagvlak, maar iedere keer wordt het plan weer uit de kast gehaald. Tussen eind november 2017 en eind januari 2018 hebben 2.760 mensen de petitie tegen de aanleg van de Dolhuysbrug getekend en zo de gemeenteraad laten weten dat die ruim 2 miljoen euro beter besteed kan worden aan het verbeteren van de huidige fietspaden achter het station. En met resultaat! In de Commissie Beheer op 18 februari 2018 is besloten de alternatieve route over de bestaande Kennemerbrug verder uit te werken. Goed nieuws, maar als actiegroep blijven we alert!


Ga direct naar de argumenten tegen de brug.


Wij zijn dol op bolwerken

op hét bolwerken van onze drukte

op een plek waar de stad niet oprukt

– een verdedigingslinie van bomen

een plek, vanouds gewend

aan het verdedigen tegen – nu niet

tegen rovers – neen, tegen de verstening

de stadsverdichting, u weet wel,

stadsverdichten, dat er nergens meer

niets zal staan.

- Sylvia Hubers (voormalig stadsdichter Haarlem)